Pedicure

Voetverzorging bij uw pedicure begint met een zorgvuldige, analyse over bijvoorbeeld mogelijke ziektebeelden, afwijkingen van de voeten en drukplekken. Vervolgens kiest zij voor een geschikte behandeling. Constateert zij problemen die buiten haar behandelingsmogelijkheden liggen, dan zal ze de cliënt doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Risicogroepen

De risicogroepen voor voetproblemen zijn diabetes-, reuma- en spastische patiënten, oudere mensen, demente mensen en mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen die vanwege hun beroep (bijvoorbeeld horeca) veel van hun voeten eisen en sporters, hebben deskundige voetverzorging nodig om voetproblemen te voorkomen. Voetproblemen kunnen ook ontstaan als bijwerking van medicijngebruik.

De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds belangrijker. Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid van de cliënt. Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig is voor voetverzorging. Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door middel van zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten, zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een minimum beperken. Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundig pedicure.

Voetproblemen

Voetproblemen zijn onder meer droge voeten, blaren, overmatig eelt, ingegroeide teennagels, huidschimmels en nagelschimmels, likdoorns, voetwratten, kloven en vergroeiingen. Deze zal de pedicure vrijwel altijd zelf kunnen behandelen.

Hét kwaliteitskeurmerk voor de pedicure

Het Kwaliteitsregister voor de pedicures is hét kwaliteitskeurmerk binnen de pedicurebranche. Wij dragen zorg voor de verbetering en de borging van de beroepsuitoefening door pedicures. Geregistreerde pedicures zetten zich in voor kwaliteit en zijn bekwaam om de voeten van risicopatiënten te behandelen.

Een geregistreerde pedicure: 

-Beschikt over de juiste diploma’s en certificaten

-Houdt kennis en kunde op peil door he volgen van relevante bij- en nascholing

-Behandeld voeten DV/RV op basis van wetenschappelijk onderzoek en expertise, volgens door de branche opgestelde richtlijnen

-Werkt professioneel, hygiënisch, veilig en gezond volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf